Sme najväčší eshop s akvaristikou v ČR a SK!

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vkladania diskusných príspevkov a funkcie "strážny pes"

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti INVITAL Aqua s.r.o. so sídlom v Hradci nad Moravicí, Opavská 397, 74741, IČO 02779897, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 58541 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016 / 679 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:
- meno / prezývku
- emailovú adresu

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
a. zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcim
b. využitie funkcie Strážny pes - zaslanie e-mailové notifikácie, akonáhle sa zmení Skladovosť / cena zvoleného produktu podľa požadovaných preferencií používateľa.

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 10 rokov a to za účelom:
a. zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcim

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
a. Webhosting
b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu.

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok anonymizované informácií o diskutujúcim u vašich príspevkov (úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu), popr. na slovné žiadosť (list, email) kompletné vymazanie vašich diskusných príspevkov.
požadovať od Správcovia informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
vyžiadať si u Správca prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu,
u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
nechať vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
žiadať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.