Zvýšte výkonnosť💪 a účinnosť vašej filtrácie Viac tu 00d 10h 53m 30s

Sme najväčší eshop s akvaristikou v ČR a SK!

Fytosanitárna regulácia

fytosanitárne regulácia

Čl. 45nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031o ochranných opatreniach proti škodlivým organizmom rastlín ukladá prevádzkovateľom internetových obchodov povinnosť sprístupniť ich zákazníkom (aspoň prostredníctvom internetu) informácie o:

- zákazoch dovozu určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie EÚ a do určitých chránených zón vymedzených na území EÚ;

- osobitných a rovnocenných požiadavkách, ktoré musia pri dovoze na územie EÚ alebo pri premiestňovaní na tomto území a pri dovoze do určitých chránených zón vymedzených na územie EÚ a pri premiestňovaní v týchto zónach, spĺňať určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN

- vysoko rizikových rastlinách, rastlinných produktoch či iných predmetoch.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106915067&uri=CELEX:32018R2019